Tak Tak 100 EC

Jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowanej z aparaturą naziemną i agrolotniczą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników kłująco – ssących i gryzących w roślinach sadowniczych, warzywnych, ozdobnych, zielarskich oraz w leśnictwie.

Zawartość substancji aktywnej:
Alfa – cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g w 1 litrze środka (1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (SR)-α- cyjano-3-fenoksybenzylu

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancja aktywną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca bezyna – niespecyfikowana

Zakres stosowania:

Rośliny rolnicze
pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto, owies,
pszenżyto jare, pszenżyto ozime, ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca, burak cukrowy, grch jadalny, trawy nasienne (plantacje wyczyńca łąkowego), piętnówki, tytoń, chmiel

 

Rośliny sadownicze
drzewa owocowe, rośliny jagodowe

 

Rośliny warzywne (w gruncie)
kapustne, chrzan, pomoidor, groch,cebula, por, bób

 

Rośliny warzywne (plantacje nasienne)
cebula, koper ogrodowy, marchew, pietruszka, fasola,  ogórek gruntowy

 

Rośliny warzywne (pod osłonami)
pomidor, ogórek, papryka, oberżyna, pieczarka

 

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

 

Rośliny zielarskie

 

Leśnictwo
starsze drzewostany, do zabezpieczania surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych

 

 

Zezwolenie MRiRW nr R-37/2014 z 7.05.2014

 

Pobierz zezwolenie wraz z kartą charakterystyki w formie pdf:

Tak Tak 100 EC

 

Zobacz instrukcję stosowania ze strony Ministerstwa Rolnictwa: